Koninklijke Orkestvereeniging Symphonia

Henk Briër, dirigent van 1966 tot 2001

Concert voor jubilerende voorzitter Jansse

In mei 1968 vierde voorzitter Jansse zijn vijftigjarig jubileum als lid van Symphonia. Ter gelegenheid hiervan schreef hij weer een van zijn gewaardeerde gedichten dat wellicht kan dienen als steun voor veel amateurmusici:

Een der beroemdste meesterwerken
Tot in perfectie uitgevoerd
Door d'allergrootste virtuozen,
Is niet, wat ons het diepst ontroert.

Zelf spelen, zelf volhardend werken
Door studie langzaam komen tot
De diepte, en de Groote Schoonheid,
Dat schenkt het hoogst muziekgenot.

Ik weet wel, 't spel van Dilettanten
Is waarlijk altijd niet volmaakt,
Dat behoeft ook niet. Dit is belangrijk:
Zij hebben zelf muziek gemaakt.

Hoewel Symphonia eigenlijk alleen voor Nederlandse goede doelen concerteerde maakte het betuur in 1968 een uitzondering. Na lang aandringen van voorzitter Jansse kreeg het werk van Padre Borrelli onder de 'scugnizzi' - de zwervertjes van Napels - de volle aandacht, met als resultaat ƒ 9.400,-. De Australische schrijver Morris West schreef over deze zwervertjes het boek Children of the Sun.

Aankondiging liefdadigheidsconcert t.b.v. Padre Borrelli, 1968
naar boven