Koninklijke Orkestvereeniging Symphonia

Verenigingsblad en Jubileumuitgaven

In de periode 1946-1956 had het orkest een huisorgaan: de Symphonia Kroniek. Dit verenigingsblad was eenvoudig uitgevoerd op A5-formaat en verscheen twee keer per jaar. Zowel het type- en stencilwerk als het schrijven van de artikelen werd door de leden zelf verzorgd. De Kroniek bevatte hoofdzakelijk nieuws over gebeurtenissen binnen de vereniging.

Ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van Symphonia verscheen een extra uitgebreid nummer. Hierin schreef secretaris Frits Pot over het verenigingsblad: "Zij levert een belangrijke bijdrage tot een intensief verenigingsleven en heeft als document voor de historie van onze Vereniging een onschatbare waarde." Uit hetzelfde jubileumnummer volgen hier enkele artikelen over de geschiedenis van het orkest.

Toen Symphonia haar 100-jarig bestaan vierde, werd een jubileumboek uitgegeven met samenvatting van alle 312 concertprogramma's in de periode 1861-1961, verzorgd door bibliothecaris W.S. Mersel. Overigens maakte voorzitter Wim Jansse in 1982 een supplement voor de jaren 1961-1981. En ten slotte verzorgde bibliothecaresse Paula Sperling-Herwig in 2001 het laatste overzicht van concertprogramma's voor 1981-2001.

Hier volgen enkele artikelen uit het jubileumboek 1861-1961.

Zowel de verzameling Kronieken als het jubileumboek uit 1961 wordt voor het einde van 2008 ondergebracht bij het Gemeentearchief Rotterdam.

naar boven