Koninklijke Orkestvereeniging Symphonia

Notulen en overige documenten

De notulen van Symphonia vormen een rijke bron voor verdere studie naar de geschiedenis van het orkest. Slechts de eerste jaren ontbreken, voor de periode 1868-2001 zijn ze compleet. Het archief bevat ook nog andere interessante documenten, zoals correspondentie en een later teruggevonden duplicaat van de inventaris van de muziekbibliotheek tot 1940.

De notulen van de algemene ledenvergaderingen zijn openbaar. Voor het einde van 2008 komen ze in beheer van het Gemeentearchief Rotterdam. De notulen van de bestuursvergaderingen zijn daarentegen vertrouwelijk en kunnen alleen bij uitzondering onder strikte voorwaarden voor historisch onderzoek worden geraadpleegd.


 • 1869
  Notulenboek

 • 1869
  Notulenboek (titelpagina)

 • 1869
  Notulenboek (inleiding loco-secretaris)

 • woensdag 31 augustus 1881
  Reglement

 • woensdag 31 augustus 1881
  Reglement (uit de inhoud)

 • woensdag 31 augustus 1881
  Reglement (uit de inhoud)

 • 1909
  Schrijven tot werving van buitengewone leden.


 • 1909
  'Inteekenbiljet' buitengewoon lid

 • maandag 16 december 1918
  Brief betreffende predikaat ‘koninklijk’


 • dinsdag 14 mei 1940
  Catalogus. Begeleidend schrijven van de bibliothecaris W.S. Mersel anno 1973 over een duplicaat van de bij het bombardement verloren gegane catalogus, door de Dordtse Orkestvereeniging ter beschikking gesteld.


 • dinsdag 14 mei 1940
  Catalogus met werken in het bezit van Symphonia (voorzijde)


 • dinsdag 14 mei 1940
  Catalogus met werken in het bezit van Symphonia (titelblad)


 • dinsdag 14 mei 1940
  Uit de inhoud van de catalogus

 • mei 1941
  Orgaan der Federatie van Nederlandse toonkunstenaars-verenigingen (onder verantwoordelijkheid van de Kultuurkamer)


 • donderdag 21 oktober 1965
  Bericht van overlijden Frits Pot, vice-voorzitter, alsmede aankondiging gastdirigenten i.v.m. vertrek Stotijn


 • woensdag 31 augustus 1966
  Bericht van overlijden erevoorzitter J.H.E. de Vries

naar boven