Koninklijke Orkestvereeniging Symphonia

Jaap Stotijn, dirigent 1946-1955

Jaap Stotijn neemt stokje over

Het was onmogelijk contact te krijgen met Van Lier in verband met de moeilijke verkeerstoestanden. Uiteindelijk vond het orkest de hoboïst en dirigent Jaap Stotijn (1891-1970) bereid het dirigeerstokje over te nemen.

Dirigent Jaap Stotijn

Jaap Stotijn stond bekend om de moeilijke composities op zijn programma's - zoals Andriessen, Brahms, Rachmaninoff, Tsjaikovsky en Wagenaar - maar via beeldende verhalen gaf hij de musici toelichting op de werken. Zoals Mersel schreef in de Symphoniakroniek: Is de dirigent van een beroepsorkest in het algemeen een Kunstenaar bij de gratie Gods, die van een dilettantenorkest moet daarenboven een ware Duivelskunstenaar zijn.

Op de eerste repetities moesten de leden hun eigen lessenaars meebrengen, want de zeelui hadden die van de Vereeniging opgestookt, samen met de bas. Daar het Zeemanshuis totaal ongeschikt bleek te zijn voor regelmatig repeteren - de bedden van de zeelui stonden in het repetitielokaal - ging men op zoek naar een andere gelegenheid. Vervolgens vonden de repetities tijdelijk plaats in de kantine van Unilever, waar het ook vaak erg koud kon zijn.

naar boven