Koninklijke Orkestvereeniging Symphonia

Bertus van Lier, dirigent van 1938 tot 1942

Spelen voor nieuwe instrumenten

Deze gang van zaken was het bestuur zeer onwelgevallig en bij het volgende concert probeerde men de inmenging van de nationaal-socialistische instelling te verhinderen door de opbrengst te bestemmen voor vervanging van de verloren gegane muziekbibliotheek en instrumenten.

Het orkest speelde onder meer het enige werk uit de bibliotheek dat gespaard was gebleven, doordat het was uitgeleend: de Petite Suite van Debussy in de orkestratie van Paul Henri Busser (1872-1973). Nu was het een curiositeit en het begin van een nieuwe bibliotheek. Bovendien schonk Van Lier een bijdrage aan de wederopbouw door een schenking van Schuberts vijfde symfonie.

Voorwaarts schreef:

Het feit, dat alle solisten van deze middag leden van het orkest waren, geeft wel een hoog denkbeeld van de 'standing' van dit liefhebberij-orkest, en deed ons denken aan de uiting van een Duitser, die in de 18e eeuw Nederland bereisde en vond, dat de liefhebbers hier verder in de muziek waren dan de meeste beroepsmusici in zijn land!3)

Helaas waren de kostbare bonbons die in de pauze zouden worden verkocht ten bate van het goede doel terechtgekomen bij een kinderfeest in hetzelfde gebouw. Wat zullen die kinderen gesmuld hebben!

naar boven