Koninklijke Orkestvereeniging Symphonia

Georg Rijken, dirigent van 1896 tot 1936

Crisis treft Nederland èn Symphonia

De noodkreten om meer werkende leden gingen echter in de ruimte verloren: "Weer enige meters afgegleden op de helling die naar de afgrond voert." Er waren in 1932 nog maar 40 orkestleden.

In die tijd verdween Symphonia enigszins uit het licht van de publiciteit. Verschillende oorzaken ondermijnden de welvaart van de oude vereniging. De sport was er de oorzaak van dat muziek niet meer algemeen werd beoefend, zodat er onvoldoende aanvoer van jongeren kwam.

De laatste jaren verergerde dit euvel door de mechanisering van de muziek: grammofoon en radio verminderden het aantal dilettanten met het noodlottige gevolg dat het aantal werkende leden van Symphonia nog sterker afnam. Dit vormde een handicap voor de uit te voeren werken.

Ook de economische malaise gooide roet in het eten. Mede door de afname van het aantal donateurs kwam het bestaan van het orkest alweer ernstig in gevaar. Zou Symphonia een crisisslachtoffer worden, terwijl het toch eigenlijk een culturele taak had te vervullen? Het orkest wilde juist de jongeren vertrouwd maken met grote muziekwerken en de muziekstudie bevorderen om in de materialistische tijd de muziekminnaars in de gelegenheid te stellen zich enkele ogenblikken te onttrekken aan de materiële narigheid.

naar boven