Koninklijke Orkestvereeniging Symphonia

Matthijs van Leeuwen, dirigent van 1861 tot 1874

Op 31 mei 1862 verscheen een advertentie in de Nieuwe Rotterdamsche Courant: "Concert geheel ten voordeele van de Noodlijdenden door de Brand te Enschedé. Te geven door de Liedertafel Amphion met het Muzijkgezelschap Symphonia in het Locaal Place des Pays-Bas." De toegangsprijs bedroeg een gulden.

Place des Pays-Bas aan de Kruiskade
naar boven