Koninklijke Orkestvereeniging Symphonia

Koninklijke Orkestvereniging Symphonia

De wapenspreuk van Rotterdam - 'sterker door strijd' - is ook van toepassing op Symphonia. Vanaf het prille begin halverwege de negentiende eeuw werd het gezelschap van amateurmusici bedreigd met opheffing, onder voortdurende druk van concurrentie en financiële zorgen. Toch heeft het orkest uiteindelijk een klinkende geschiedenis gekend van maar liefst 140 jaar, en steeds weer wisten de Symphonianen zich te onderscheiden. Bijvoorbeeld door een originele repertoirekeuze met veel eigentijdse Nederlandse en dikwijls Rotterdamse componisten. Bovendien werden er tientallen liefdadigheidsconcerten gegeven voor overwegend lokale goede doelen. Maatgevend bij dit alles was de liefde voor muziek.

Ik weet wel, 't spel van Dilettanten
Is waarlijk altijd niet volmaakt,
Dat behoeft ook niet. Dit is belangrijk:
Zij hebben zelf muziek gemaakt.

door Tilly Jumelet-van Doeveren

Er zijn vermoedens dat er vóór 1861 al een Symphonia bestond onder leiding van J.J. Baumgarten. Componist en dirigent Wouter Hutschenruyter jr. (1859-1943) schreef over hem:

Baumgarten genoot niet alleen den roep een uitmuntend violist te zijn, hij was ook bekend als een 'petit-maître' van den eersten rang. Hij was gaarne gezien als gast in de patricische, muzieklievende families, en speelde in hare soirées. Altijd goed gekleed, vertoonde hij zich op de pantoffelparade met een grijzen cylinderhoed en in een spanbroek met souspieds.1)

Baumgarten was in april 1850 de oprichter van de Réunions Musicales, die in mei 1852 ophielden te bestaan. De orkestleden waren medewerkers van de Philharmonische Vereeniging die van 1849 tot 1853 onder leiding stond van J.F. Dupont (1822-1875).

naar boven