Koninklijke Orkestvereeniging Symphonia

Henk Briër, dirigent van 1966 tot 2001

Gedenkboeken overgedragen aan gemeentearchief

Op 12 maart 1987 vond een belangrijke gebeurtenis plaats. Zes gedenkboeken met een gedeelte van het archief van Symphonia en een gebundelde verzameling programma's vanaf 1862 kregen een veilige plaats in het gemeentearchief van Rotterdam. De in 1985 overleden eerste altist en bibliothecaris en archivaris Mersel had vanaf 1938 alles verzameld wat op Symphonia betrekking had en al deze herinneringen kregen een plaats in zes dikke boeken. Op de jaarvergadering van het Historisch Genootschap Roterodamum werden in het bijzijn van de familie Mersel de archiefstukken overhandigd aan de gemeentearchivaris de heer Schimmelpenninck van der Oije.

Eén van de zes albums met archiefmateriaal die op 12 maart 1987 werden overgedragen aan het Gemeentearchief

Deze had op verrassende wijze een Symphonia-sfeer voorbereid. Aan de wand in de gang hing een dozijn oude raambiljetten en in lange vitrines waren oude programma's te bezichtigen. Bovendien klonk in de loop van de avond heel verrassend een gedeelte van het tweede hoornconcert van Mozart dat Symphonia enige maanden daarvoor op het jubileumconcert had uitgevoerd.

Gemeentearchivaris Drs. C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije bedankt Arthur Mersel voor zes albums archiefmateriaal

Oud-voorzitter en nestor van het orkest Wim Jansse ontving later dat jaar als blijk van waardering de Erasmusspeld van de stad Rotterdam in verband met zijn 70-jarig lidmaatschap van Symphonia. Deze onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan personen die zich lange tijd op sociaal, cultureel, economisch of sportief gebied verdienstelijk hebben gemaakt voor de Rotterdamse samenleving.

naar boven