Koninklijke Orkestvereeniging Symphonia

Henk Briër, dirigent van 1966 tot 2001

Jubileum en receptie op stadhuis

Het jubileumjaar 1986 maakte alles weer goed met onder meer een grandioos jubileumconcert in de grote zaal van de Doelen ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van Symphonia. Maar eerst moet men op zoek naar particulieren, instellingen en bedrijven voor financiële ondersteuning. Er ging een persbericht naar 33 kranten en als vanouds kwam er weer een damescomité voor de noodzakelijke kaartverkoop. Als inleiding tot het feest richtte Joke Peterse in de foyer van de Doelen een tentoonstelling in met oude foto's en andere archiefstukken van Symphonia.

Op 31 oktober was er een receptie in de Burgerzaal van het stadhuis. Op advies van journalist Rien Frölich werd deze ontvangst een maand vóór de concertdatum gepland. Dat gaf extra publiciteit en het werd gevolgd door een persbericht. Dankzij een gelukkig gesternte, maar ook door wijs beleid wist de heer Matser de ontvangst in de Burgerzaal om te buigen tot een officiële receptie voor Symphonia.

Wat anders elders met veel kosten had moeten gebeuren was nu zonder kosten mogelijk in een daartoe bij uitstek geschikte ambiance. Het bestuur was daardoor in de gelegenheid om de orkestleden,begunstigers, sponsors en relaties een uitnodiging voor de receptie te zenden die op officieel papier via Kabinetszaken werd verstuurd. Hiervoor verzette men veel werk, maar de ontvangst werd een van de hoogtepunten van de jubileumviering.

Tijdens ontvangst stadhuis t.g.v. 125-jarig jubileum overhandigt wethouder M.J.D. Jansen boeken aan bestuursleden

Via de hoofdingang van het stadhuis aan de Coolsingel vond de ontvangst plaats door de heer Luycx van Kabinetszaken die de gasten verzocht hem te volgen naar de Burgerzaal waar orgelspel klonk, gespeeld door de stadsorganiste Jet Dubbeldam. De buffetten stonden hier klaar. Wethouder M.J.D. Jansen werd - voorzover nodig - aan het bestuur voorgesteld en hij verwelkomde het uitgebreide gezelschap met een toespraak waarin hij het culturele belang van een vereniging als Symphonia voor Rotterdam benadrukte. Na een dankwoord van voorzitter Quispel werd de ontvangst muzikaal opgeluisterd door het fluitduo Els van der Lugt en Cocky Roelofs met een gloednieuwe compositie van Bob van der Wal: de kleine rhapsodie voor twee dwarsfluiten. De feestelijke dag werd besloten met een 'muzikaal diner' in het Rijnhotel.

naar boven