Koninklijke Orkestvereeniging Symphonia

Henk Briër, dirigent van 1966 tot 2001

Hernieuwd vertrouwen in de toekomst

Nog steeds verleenden bekende solisten hun medewerking, zoals de bariton Bernard Kruysen, pianist Martijn van den Hoek, violiste Theodora Geraets, hoornist Herman Jeurissen, cellisten Yke en Quirine Viersen en violiste Saskia Viersen. De laatste jaren meldden zich bovendien weer nieuwe jonge leden. Symphonia zag de toekomst daarom weer met vertrouwen tegemoet.

In 1976 was Henk Briër tien jaar als dirigent aan Symphonia verbonden. Hij bracht de lichte toets in het spel. Jansse sr. had dan ook veel waardering voor het doorzettingsvermogen en vakmanschap van Briër:

Bij Uw benoeming was U nog erg jong als dirigent van het Leidse jeugdorkest. Bij Symphonia kwam U te staan tegenover veel ouderen met vaste tradities, zoals de plaatsing in het orkest. Eindeloos moest U hetzelfde zeggen; de dilettant is hardleers. Hij heeft zijn contributie betaald en wil dus strijken en liefst zo hard dat hij zichzelf kan horen. Forte en lange streken, waar de dirigent om pianissimo en korte, puntige nootjes vraagt. Wat ik dan ook in alle dirigenten van Symphonia het meest heb bewonderd is het oneindige geduld.2)

Inmiddels was er een opvolger voor Jansse gevonden: Quispel werd de nieuwe voorzitter. Als dank ontving Jansse een collectie grammofoonplaten met een selectie van werken die de laatste veertig jaar door Symphonia waren gespeeld en waaraan hij goede herinneringen had.

naar boven