Koninklijke Orkestvereeniging Symphonia

Henk Briër, dirigent van 1966 tot 2001

Ledenwerving verloopt weer moeizaam

Een concert in de Doelen op 29 januari 1973 met onder meer de mooie Symphonie in D uit 1821 van Jan Voricek (1791-1825) en de veeleisende concertsuite voor piano en orkest van Hugo Godron (1900-1971), briljant vertolkt door Willem Hielkema, bracht voor de S.O.S.-Kinderdorpen het recordbedrag op van ƒ 10.500,-. Kort erna, op 27 februari, volgde een uitvoering in Leiden van de vrij lastige cantate Der Ozeanflug uit 1928 van Kurt Weill (1900-1950). Dit bleek mede vanwege de korte repetitietijd te hoog gegrepen.

Om in de vacatures van de werkende leden te voorzien bracht Symphonia een grote wervingscampagne op gang. Via vele kanalen verspreidde men vierhonderd folders en werd een advertentie geplaatst in Mens en Melodie, maar het geheel leverde weinig resultaat op. Een aantal nieuwe en jonge leden versterkte vooral de houtblazersgroep.

Bij de aanvang van het seizoen 1973/1974 moest men helaas constateren dat door het verhuizen van meerdere leden en door ziekte van verscheidene anderen het aantal werkende leden sterk was verminderd. Ondanks voortdurende pogingen in de vacatures te voorzien lukte het maar sporadisch en dit vormde een grote belemmering om goed te kunnen repeteren. Ook in de bestaande en komende vacatures voor het bestuur kon niet worden voorzien.

naar boven