Koninklijke Orkestvereeniging Symphonia

Henk Briër, dirigent van 1966 tot 2001

Rivièrahal te rumoerig, de Doelen te duur

De concerten werden nu afwisselend gegeven in de Doelen en de Rivièrahal. De huurprijs van de grote zaal van de Doelen bedroeg ƒ. 3.600,- en was dus voor de meeste amateurs een struikelblok. Daarentegen was de huurprijs van de Rivièrahal slechts ongeveer ƒ 700,-. De concerten in de diergaarde vielen echter steeds minder in de smaak, het concertpubliek stelde inmiddels hogere eisen. Er waren inderdaad nogal wat onvolkomenheden zoals lawaai, matige verlichting en een slechte ventilatie. Na 1973 werd de Rivièrahal niet meer voor verhuur beschikbaar gesteld.

Symphonia probeerde de hogere lasten van uitvoeringen in de Doelen deels op te lossen door contributieverhoging en door het aanwerven van meer 'buitengewone leden'. Het tweede concert in de grote Doelenzaal in 1970 was een succes. Symphonia trad op met drie koren, de zaal was redelijk goed bezet en de opbrengst voor de Nederlandse Blindenbibliotheek bedroeg ƒ 9.000,-.

naar boven