Koninklijke Orkestvereeniging Symphonia

Louis Stotijn, dirigent van 1955 tot 1966

Concerten ten bate van vluchtelingen

Over het concert voor Vluchtelingenhulp schreef burgemeestersvrouw Van Walsum-Quispel in 1955 in het programmaboekje het volgende:

Zou het nodig zijn U nog te vertellen wat vluchtelingen zijn? En zou het nodig zijn Uw medegevoel op te wekken voor deze mensen, die om der wille van geloof of politieke overtuiging of omdat zij een 'ongewenst' ras zijn, weggetrokken zijn uit eigen land, weg van huis en haard? Alleen al het aantal, dat onder de hoede van de Verenigde Naties staat, bedraagt enige millioenen , waarvan er ruim 89.000 nog in barakkenkampen verblijf houden onder omstandigheden, die ik U ook niet hoef te vertellen, want kranten en radio hebben zulke uitgebreide en voortreffelijke reportages gegeven, dat U ook wel weet hoe verschrikkelijk die zijn...1)

Fritz Koeberg (1876-1961) dirigeerde voor dit doel zijn compositie Chimère's voor orkest, dertien variaties op een eigen thema, waarin alle orkestpartijen als solist optraden in één van de variaties. Het thema herinnerde aan de Valse Triste van Sibelius. Een knappe instrumentatie met originele combinaties, hoewel de meningen hierover verschilden. Hij werd het meest bekend door de orkestrapsodie Zeelandia die hij schreef als protest tegen de aanspraken die de Belgen in de jaren '20 op Zeeuws-Vlaanderen maakten.

Tijdens een concert in 1958 voor Kfar Juliana - een kinderdorp in Israël - en voor het studiefonds van het Rotterdams Toonkunst Conservatorium, speelde Symphonia een werk van Johann Adolph Hasse (1699-1783): Motetto Hostes Averni. Deze verborgen schat was aan het licht gekomen door een van de vele speurtochten van de Nederlandse componist Hans Schouwman (1902-1967).

Op 9 mei 1960 was er weer een concert ten bate van de vluchtelingen. Mevrouw Van Walsum-Quispel, presidente van het Rotterdamse Vluchtelingen Comité, schreef hierover:

Het is toch ook beschamend, dat vijftien jaar na het einde van de oorlog het vluchtelingenprobleem nog niet is opgelost. Maar het kàn worden opgelost. Als ieder meewerkt en als Nederland zijn aandeel bijeenbrengt: drie miljoen... En nu is het Rotterdams Vluchtelingen Comité zo dankbaar, dat Symphonia zich heeft ingezet om dit keer de opbrengst te bestemmen ten bate van de vluchtelingen.

naar boven