Koninklijke Orkestvereeniging Symphonia

Georg Rijken, dirigent van 1896 tot 1936

Recensenten weer welkom

Maar had Symphonia het gebrek aan publiciteit niet aan zichzelf te danken? Gezien de vaak slechte en hatelijke verslagen van de concerten had het bestuur de recensenten niet meer uitgenodigd voor de uitvoeringen.

Met lichte verbazing constateerde de Nieuwe Rotterdamsche Courant:

Wanneer Symphonia in de jaren dat wij - op verzoek! - de uitvoeringen niet bijgewoond hebben, altijd zoo goed gespeeld heeft als gisteravond, zouden wij er bijna toe komen het critiek-werende bestuur licht verwijtend aan te kijken! 9)

De nieuwe Doelenzaal uit 1934

De Maasbode schreef op een soortgelijke manier:

Na enigen tijd 'onder elkaar' gewerkt en geconcerteerd te hebben achten de Symphonia-leden het thans weer oirbaar, hun prestaties opnieuw te doen beluisteren door 'de krant'. Laten wij direct zeggen, wat Symphonia gegeven heeft, is het beluisteren alleszins waard geweest. Haydn - Mendelssohn - Schubert, alles klonk zoals het moest. 10)

naar boven