Koninklijke Orkestvereeniging Symphonia

Georg Rijken, dirigent van 1896 tot 1936

Feestelijk concert in zee van bloemen

Het concert vond plaats in de feestelijk verlichte Groote Doelezaal met een zee van bloemen. Medewerking verleenden onder meer Rosa Spier (1891-1967) en Anna Lambrechts-Vos (1876-1932). Symphonia speelde werken van Bach, Von Gluck, H?ndel, Mendelssohn, Saint-Saëns en Von Weber.

In een brief van Van Oorschot jr. aan Wouter Hutschenruyter jr. valt te lezen dat laatstgenoemde eveneens meewerkte aan het concert:

...Werkte U nog niet als Altist aan dit Herdenkingsconcert mede, door den Heer Rijken en ons allen zóó op prijs gesteld! U kwam op Zondagmorgen, met Uw kist onder Uw arm in ééns voor ons staan met de vraag: "Is er nog een plaatsje voor mij bij de Alten?". Een hoeraatje ging er op!... Wat waren wij vereerd!...8)

Amusant is het verslag van een concert in februari 1919:

Als laatste onderdeel van het concert werd de Ouverture Ph?dre van Massenet ingezet. Het was al laat en enkele houtblazers moesten hoognodig naar Den Haag. En toen gebeurde het vermakelijke: terwijl men in de zaal zat te bevriezen, dooide de orkest-schots af. Telkens verdween een gedeelte in de vorm van een der Haagsche helpende geesten, - er waren er héél wat onder ons gezegd - die den trein nog wilden halen. Roef, daar stond er wéér een op, pakte zijn instrument in en éclipseerde. Gelukkig, dat het er met Phèdre niet zoo bijzonder op aan-komt. O, notaris, hoboïst! Gij, die een kwartier te laat zijt verschenen, met welk een zware schuld hebt gij uw geweten jegens Symphonia belast! Goddank, gij hebt een zeer brééden rug!

naar boven