Koninklijke Orkestvereeniging Symphonia

Georg Rijken, dirigent van 1896 tot 1936

Zou de toestand verbeteren met een nieuwe dirigent? Na Blumentritt verscheen begin 1897 Georg Rijken (1863-1948) op het dirigeergestoelte, regelmatig afgewisseld door Richard Hol (1825-1904).

Karikatuur van Georg Rijken

Als dirigent was Rijken leerling van Ludwig Felix. Brandts Buys (1847-1917) en Willem Kes (1856-1934). De nieuwe leider was een heel andere persoonlijkheid dan zijn voorganger: met tact en humor leidde hij de amateursvereniging en als dirigent had hij grote muzikale kwaliteiten. Het lukte hem dankzij zijn opgewektheid en geduld de zware materie van een bataljon min of meer geoefende rekruten te kneden en bewerken tot een tamelijk slagvaardig korps.

naar boven