Koninklijke Orkestvereeniging Symphonia

Ferdinand Blumentritt, dirigent van 1874 tot 1896

Moegestreden Blumentritt neemt ontslag

De fout was volgens Blumentritt dat er zoveel 'krukken' waren die hun viool nog niet konden vasthouden. Een bestuurslid reageerde daarop door te zeggen dat de directeur de plicht heeft ongeschikte leden te verwijderen. Het bestuur kwam tot de conclusie dat Blumentritt te netjes was en daarvan werd misbruik gemaakt. Een directeur moest tonen de baas te willen zijn. Nu wekte hij dikwijls medelijden op zoals hij aan zijn lessenaar stond voor een onrustig orkest.

Na enige bedenktijd diende Blumentritt op 1 januari 1897 zijn ontslag in. Hij kreeg het erelidmaatschap aangeboden, een ets van Beethoven en een aantal muzikale biografieën van Bach, Mozart en Wagner.

Ondanks het vervelende einde had Blumentritt een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en reputatie van het orkest. Hij stond op de bres voor vernieuwing. In 22 jaar speelde Symphonia onder zijn leiding 147 premières, zoals het Concert voor twee violen van Bach in 1885, Kol Nidrei van Bruch in 1886 en de derde symfonie van Bruch in 1888, het nooit uitgegeven Adagio voor klarinet en strijkorkest van Wagner in 1886, het Wiegenlied voor orkest van Marie Elisabeth prinses van Saksen-Meiningen in 1887 en een eerste uitvoering in Rotterdam van Mozarts Eine kleine Nachtmusik in 1894.

noten
  1. Notulen vergaderingen Symphonia in april en mei 1880.
  2. Wouter Hutschenruyter jr. in : N.R.C., 4 september 1936.
  3. Ibidem
  4. Notulen vergadering Symphonia, 12 juni 1896.
naar boven