Koninklijke Orkestvereeniging Symphonia

Koninklijke Orkestvereniging Symphonia

Curieus concert voor acht pauken

Opmerkelijk is dat het Concert voor acht pauken van Wouter Hutschenruyter sr. (1796-1878) uit 1820 in het archief van Symphonia aanwezig was. Het is later overgedragen aan de Federatie van Amateur Symfonie- en Strijkorkesten (FASO). Dit werk was geschreven voor de koning van alle paukenisten in Europa Salomon de Monchy (1792-1851). Hij speelde het concert "met een verbazingwekkende vlugheid, maar toch met gratie". Het curieuze werk was voor anderen vrijwel onspeelbaar.

Ook bijzonder is dat in de archieven een brief van H.P. Salomons is gevonden waarin wordt geschreven over een samenkomst in 1861 waarbij aan Matthijs van Leeuwen de leiding van een reeds bestaand Symphonia werd overgedragen. Dat orkest zou onder leiding van J.J. Baumgarten hebben gestaan. De heer Salomons herinnerde zich uit zijn jeugd omstreeks 1850 reeds een orkest van die naam. Dit zou kloppen met de bovengenoemde belangrijke vondst: het stuk van Hutschenruyter sr. dat was opgedragen aan Salomon de Monchy die als paukenist deel uitmaakte van... misschien wel Symphonia.

Hutschenruyters merkwaardige compositie is geschreven voor normaal orkest zonder lage strijkers maar met een obligate partij voor niet minder dan acht pauken. Het werk zou zijn opgespoord en evenals een Concertouverture van Hutschenruyter uit 1819 een plaats hebben gevonden bij de andere bewijsstukken uit het grijze verleden, die niettemin toch geen precieze inlichtingen verschaffen over het ontstaan van Symphonia. 2)

noten
  1. Archief Wouter Hutschenruyter jr. In: Gemeentemuseum, Den Haag,
  2. A.M. van Gils: "Geschiedenis van Symphonia tot 1918" in: Symphoniakroniek, mei 1952, p.14
naar boven