Koninklijke Orkestvereeniging Symphonia

Goede doelen

1862-1900
31-05-1862 Noodlijdenden door den Brand te Enschede 700
25-02-1873 Protestantsche, Israëlitische, Roomsch-Catholieke en Lutersche armen 140
26-05-1873 idem 140
16-10-1873 idem 140
30-12-1873 idem 140
15-02-1874 Gekwetsten in den oorlog tegen Atchin ?
12-07-1884 Sophia Kinderziekenhuis (i.s.m. Rotte’s Mannenkoor) ?
1900-1950
09-12-1912 Nederlandse Vereniging tot bestrijding van lupus ?
20-12-1920 Rotterdamsche Vereniging tot Bescherming van Zuigelingen ?
29-01-1940 Het Nederlandsche Roode Kruis 825,00
29-12-1940 Evacuatie en noodtehuizen 545,00
12-01-1941 Evacuatie en noodtehuizen ?
13-05-1941 Fonds verloren gegane muziek en instrumenten ?
28-01-1946 Nederland helpt Indië 6.124,44
08-05-1946 SIMAVI (Steun in medische aangelegenheden voor inheemschen), inclusief kindermatinee 8.714,00
27-01-1947 Rotterdamsch Park Herstellingsoord 2.708,63
05-05-1947 Het Prinses Margriet Fonds 3.025,56
26-01-1948 De Marthastichting en Ver. “Tot Steun” afdeling Rotterdam (beide voor voogdij-kinderen) 6.702,87
12-05-1948 Stichting St. Franciscus Liefdewerk (zieken- en gezinshulp) en clubhuizen De Arend en De Zeemeeuw (jeugdzorg) 3.235,97
17-01-1949 Vereniging tot verbetering van Armenzorg “Zorg en Bijstand” te Rotterdam 3.774,64
09-05-1949 SIMAVI (zie 1946) 4.006,00
1950-1960
16-01-1950 Vereniging “Pro Juventute” afdeling Rotterdam (voogdij over probleemkinderen) 3.302,13
08-05-1950 Het Rotterdams Parkziekenhuis (Sanatorium Tuberculoselijders) 4.000,00
29-01-1951 Stichting Pensioenfonds van het Rotterdams Philharmonisch Orkest 5.526,40
05-05-1951 Stichting Het Nederlandsch Studentensanatorium en de Vereniging “Dennenheuvel” (herstellingsoorden) 5.107,80
14-01-1952 KINABU-comité (Kinderen naar buiten) Rotterdam en de Rotterdamse Vakantieschool (kindervakanties) 3.008,20
05-05-1952 Het Inventarisfonds van het Blindeninstituut te Rotterdam en Stichting “Het Nederlandsch Geleidehondenfonds” 4.263,90
19-01-1953 Het Erefonds Oud-Verpleegsters (ontbrekende pensioenvoorzieningen) 4.605,40
18-05-1953 Het Orgelfonds van de te herbouwen St. Laurenskerk 4.830,96
18-01-1954 Het Instrumentenfonds van de school voor slechthorende en spraakgebrekkige kinderen 3.702,80
17-05-1954 Stichting MOVEO (Meer Ontspanning Voor Ernstige Oorlogs- gewonden 6.503,80
17-01-1955 Comité Vluchtelingenhulp Rotterdam 4.507,40
09-05-1955 De Vereniging Tot Steun aan de Rheumabestrijding 3.509,40
14-11-1955 Bloedtransfusiedienst van het Nederlandsche Roode Kruis te Rotterdam 5.754,37
27-01-1956 Het Kolonel H.J. Schmidt Fonds (hulp aan behoeftige Nederlanders in Indonesië) 3.288,33
14-05-1956 Vereniging “Pro Juventute” te Rotterdam (zie 1950) 2.807,30
21-01-1957 Nieuwbouw Jeugdcentrum “De Heuvel” St. Laurensplaats (voor Centrale Hervormde Jeugdraad) 6.103,40
06-05-1957 Het Nederlands Sanatorium te Davos 3.507,80
20-01-1958 Het Instrumentenfonds voor de school etc… (zie 1954) 4.502,60
28-04-1958 Kfar Juliana (Julianadorp) in Israël voor opvang emigrantenkinderen, en Stichting Studiefonds van het Rotterdams Toonkunst Conservatorium 4.104,80
19-01-1959 Het Koninklijk Nederlands Geleidehondenfonds, De centenvereniging voor blinden S.O.S., Mej. T.W. Bruynzeelstichting voor blindenlectuur 4.002,00
27-04-1959 Vereniging A.V.O. (sociale zorg voor minder validen), Het C.A.B. (Comité voor Auto- en Boottochtjes voor lichamelijk gebrekkigen) De Union (Nederlandse Vereniging ter Behartiging van de Belangen der jonge Meisjes) 5.702,00
1960-1970
01-02-1960 Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers, en Vereniging tot instandhouding van ‘kleine-kinderbewaarplaatsen’ 5.001,40
09-05-1960 Comité Vluchtelingenhulp Rotterdam 4.000,00
30-01-1961 Clubhuizen “De Arend” en “De Zeemeeuw” (jeugdzorg), Het Cortenaerhuis (pleegkinderen), Vereniging “Het Zonnehuis” (verpleging langdurig zieken) 4.080,00
24-04-1961 De vereniging “Zoekt het Verlorene” (moeilijk opvoedbare kinderen), 4.300,00
Stichting “ De Heuvel” (jeugdzorg)
29-01-1962 Het Nederlandsche Roode Kruis (hospitaalschip J. Henry Dunant) 6.750,00
07-05-1962 Gehandicapte Padvinders 2.904,50
14-01-1963 De Adriaanstichting te Rotterdam-Hillegersberg (lichamelijk gebrekkige kinderen en school BLO) 7.703,75
29-04-1963 Het Rotterdamsch Zeehospitium te Katwijk aan Zee (tuberculose- sanatorium en inrichting voor longziekten) 5.028,25
27-01-1964 SIMAVI (zie 1946) 6.402,00
27-04-1964 Pro Juventute (zie 1950) 4.515,00
21-12-1964 Vereniging tot Instandhouding v/h Rotterdams Philharmonisch Orkest 4.000,00
03-05-1965 Prins Bernhardfonds en stedelijk Anjerfonds (hulp aan culturele en sociale instellingen) 2.100,00
24-01-1966 Stichting “ Rotterdams Aquarium”, Diergaarde Blijdorp 5.200,00
09-05-1966 Het Rotterdamsche Zuigelingentehuis (pleegkinderen) 5.700,00
19-12-1966 Instrumentenfonds voor scholen voor dove, slechthorende en spraakgebrekkige kinderen) 4.035,00
08-05-1967 Het Nederlandsche Roode Kruis afdeling Rotterdam 4.507,50
05-02-1968 De Volks Universiteit te Rotterdam (50-jarig jubileum) 2.600,00
13-05-1968 Kinderen van de Zon (werk Padre Borrelli onder zwerfkinderen in Napels) 9.400,00
01-02-1969 Beeltenis Jules Zagwijn in hal van de Doelen 5.000,00
19-05-1969 Het Rotterdamsch Zeehospitium (zie 1963) 5.900,00
1970-1975
02-02-1970 De Nederlandse Blindenbibliotheek 9.000,00
11-05-1970 C.A.B. en A.V.O. (zie 1959) 4.200,00
01-02-1971 Het Wereld Natuur Fonds 7.045,50
17-05-1971 De Adriaanstichting (zie 1963) 5.000,00
31-01-1972 Kinderdorp Casa Materna in Portici (zorg en opvang zwerfkinderen) 8.646,20
08-05-1972 Huize Thomas (dagverblijf geestelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen te Rotterdam) 4.100,00
29-01-1973 SOS-kinderdorpen (internationale organisatie, tehuizen weeskinderen) 10.259,00
07-05-1973 Stichting Het Koninklijk Nederlands Geleidehondenfonds 3.400,00
18-02-1974 Stichting Kinderuitzendingfonds Nederlandse Vereniging voor Suikerzieken 8.457,00
24-02-1975 Het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Rotterdam 10.000,00
naar boven